20 - 07 - 2021

Paul van der Vijver nieuwe directeur onderwijsteam ESB LUMC-Curium

Per 1 augustus is Paul van der Vijver directeur van ESB LUMC-Curium. Hij zal per deze datum leidinggeven aan het onderwijsteam van deze locatie. Berna Dubelaar, de huidige directeur van ESB LUMC-Curium, heeft besloten stapsgewijs met vervroegd pensioen te gaan. Zij zal gedurende het schooljaar 2021/2022 alleen nog leidinggeven aan de educatief therapeuten binnen het team van ESB LUMC-Curium.
Paul van der Vijver zal ook de leiding hebben over de School zonder Muren, onderdeel van ESB LUMC-Curium. Paul is nu al directeur van de locatie Leo Kannerschool SO in Oegstgeest. Vanaf komend schooljaar zal hij dus als bovenschools leidinggevende beide zelfstandige locaties aansturen.