Stappen

Wat zijn de stappen als een kind bij ons op school komt? Allereerst meldt Curium-LUMC de leerling bij ons aan. Dat doet de educatief therapeute van Curium-LUMC. De volgende stap is dat de educatief therapeute samen met onze locatiedirecteur, de orthopedagoog en de onderwijskundig begeleider bekijkt welke klas het beste past.

We kijken dan ook samen naar hoeveel onderwijsuren de leerling aankan en aan welke doelen en lesstof we met haar of hem gaan werken. Daarna kan de leerling beginnen in de klas. We zetten een ontwikkelingsperspectief op papier en bekijken steeds hoe die ontwikkeling gaat. Dat bespreken we natuurlijk ook met de deskundigen van Curium-LUMC. Als de leerling klaar is met de behandeling krijgt hij of zij een vervolgadvies van ons. Dat staat op papier. Hiermee kan de leerling doorstromen naar een andere school of volgende onderwijs-zorg- of dagbestedingsplek.

Omdat onze leerlingen allemaal onder behandeling zijn, willen we voortdurend een goed beeld hebben van hoe het met ze gaat. Alleen al daarom geven we les in kleine groepen en vaak ook individueel. Zo kunnen onze leerkrachten en deskundigen de beste ondersteuning geven bij het leren en de ontwikkeling. We zien ook dat leerlingen het als prettig kunnen ervaren dat ze 'gewoon' naar school gaan.

Neem alvast een kijkje in de klas

We hebben filmpjes gemaakt waarmee u een kijkje kunt nemen in onze klassen. Kijk eventueel verder rond door middel van de <- -> toetsen op uw toetsenbord.

  • Neem hier een kijkje in de A klas. SO.
  • Neem hier een kijkje in de B klas. SO.
  • Neem hier een kijkje in de Ambulant klas SO.
  • Neem hier een kijkje in de A klas VSO.
  • Neem hier een kijkje in de B klas VSO.
  • Neem hier een kijkje in het Catering lokaal.
  • Neem hier een kijkje in de ADM. DETAIL klas.