Stappen

De aanmelding gebeurt uitsluitend vanuit LUMC-Curium, door de behandelaar van het kind/de jongere. Na aanmelding bepalen de locatiedirecteur, de orthopedagoog, de onderwijskundig begeleider en de behandelaar van LUMC-Curium in overleg wat het startprogramma wordt van de leerling: de klas, de hoeveelheid lestijd, die de leerling (bij start) aankan, de doelen en het startprogramma. De leerling maakt daarop kennis met de leerkracht(en) en kan snel starten.

Aanmelding

Ouders kunnen niet zelf hun kind aanmelden; aanmelding gebeurt uitsluitend vanuit LUMC-Curium. Ouders geven schriftelijk toestemming voor het uitwisselen van informatie tussen LUMC-Curium en Leo Kanner ESB. Onze leerkrachten, orthopedagogen en onderwijskundig begeleiders werken nauw samen met de behandelaren en therapeuten van LUMC-Curium. Voor elke leerling stellen we een individueel onderwijsplan op, waarbij we rekening houden met behandelplan, behandelduur en behandeldoelen.

Het onderwijstraject

De leerling start eerst met een wenfase, waarin vooral geobserveerd wordt en de doelen samen met de leerling concreter worden ingevuld. Daarna volgt de oefenfase, waarin de leerling in een aan zijn of haar behoeften aangepast schoolprogramma kan oefenen met sociale klassensituaties en met schoolvaardigheden met behulp van eigen werkpunten. In de schakelfase bereidt de leerling zich voor op de overstap naar de vervolgplek.

Ontwikkelingsperpectiefplan

Voor elke leerling stellen we een ontwikkelingsperspectiefplan op. Dit wordt met ouders en jongeren vanaf 12 jaar besproken. In dit plan (OPP) staan alle afspraken over programma en aanpak en de uitstroomverwachting van de leerling.

Omdat onze leerlingen allemaal in behandeling zijn, willen we voortdurend een goed beeld hebben van hoe het met ze gaat. Alleen al daarom geven we les in kleine groepen en soms ook individueel. Zo kunnen onze leerkrachten de beste ondersteuning geven bij het leren en de ontwikkeling. Gedurende het onderwijstraject hebben leerkrachten en orthopedagogen ook regelmatig overleg met de behandelaren over de voortgang van de leerling. Elke 8 weken koppelt de leerkracht de voortgang aan ouders terug.

In de loop van het onderwijstraject bij ESB zal een beeld ontstaan van de vervolgmogelijkheden voor de leerling. De orthopedagoog zal dit (voorlopig)schooladvies tijdig met ouders delen en ouders adviseren met betrekking tot vervolgplekken en aanmelding voor een volgende school of onderwijs-zorg of dagbestedingsplek. De overgang naar een volgende schoolplek wordt afgestemd met de zorgcoördinator van deze school.