Voor wie

Wij geven alleen les aan kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij Curium-LUMC. Een deel van onze leerlingen komt voor dagbehandeling naar Oegstgeest; een ander deel van de leerlingen is opgenomen in Curium-LUMC. Het gaat om kinderen en jongeren tussen de zes en achttien jaar.

In onze aanpak is het behandelplan van Curium-LUMC leidend. Ons onderwijsplan voor elke leerling maakt deel uit van het behandelplan. We zorgen ervoor dat ons onderwijs zo goed mogelijk aansluit bij de behandelaanpak van Curium-LUMC. Onze leerkrachten werken dus nauw samen met de educatief therapeuten en overige behandelaren van Curium-LUMC.

We zorgen ervoor dat ons onderwijs zo goed mogelijk aansluit bij de behandelaanpak van Curium-LUMC.