Wie zijn wij

Leo Kanner ESB Curium-LUMC

ESB Curium-LUMC is een locatie van de prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep op het terrein van Curium-LUMC. De school en deze instelling hebben een samenwerkingsovereenkomst. Alle leerlingen die onderwijs volgen op de locatie ESB zijn in behandeling bij Curium-LUMC. De behandelperiode van de leerlingen loopt zeer uiteen. De minimale periode voor onderwijs op de lesplaats is 8 weken, de leerlingen blijven maximaal een jaar. De plaatsing op ESB is gekoppeld aan de duur van de behandeling.

ESB bevindt zich in Oegstgeest. Doel van het onderwijs is dat leerlingen na de behandelperiode weer onderwijs kunnen volgen op een school voor (speciaal) basisonderwijs, regulier voorgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs of MBO.

De leerkrachten van ESB werken nauw samen met de educatief therapeuten van Curium-LUMC, de orthopedagogen en onderwijskundig begeleiders vanuit het onderwijs én de overige behandelaren van Curium-LUMC.

Al onze leerlingen zijn in behandeling bij Curium-LUMC. Soms vrij kort, soms langer.