Elke dag is hier anders

In 2017 begon Rachel van den Berg als onderwijsassistent bij ESB*. Inmiddels werkt ze hier als leerkrachtondersteuner en ambulant medewerker.

“De kleinschaligheid, de nauwe samenwerking met LUMC-Curium, het samen tot een oplossing komen en lesgeven in combinatie met een stukje psychiatrie maken het werk interessant”, aldus Rachel, “en de afwisseling, vooral de afwisseling vind ik leuk. Elke dag is hier anders. De manier van werken is anders, de dagindeling is anders en de samenwerking is anders. De kinderen komen hier bijvoorbeeld niet allemaal om half 9 binnen. Binnen de Leo Kanner Onderwijsgroep zijn we een vreemde eend in de bijt en dat vind ik juist leuk! Ik houd niet van saai en kies in mijn leven bewust voor andere dingen, dus ik voel me hier helemaal op mijn plek.”

“Leerlingen die het ambulante traject volgen starten vaak in de ambulante ruimte, maar wij kunnen ook naar de leerlingen toe of met de leerling naar de trainingsklas. Veel leerlingen oefenen met ons met een signaleringsplan. Dit bestaat uit kleuren, die staan voor bepaalde fases. De kleuren geven aan hoe een leerling zich die dag voelt, bijvoorbeeld: groen (= blij), geel (= druk), oranje (= geïrriteerd) of rood (= boos). Wat zie je dan aan de leerling en hoe kan de leerkracht het plan van de leerling volgen?”

“Het geeft mij veel voldoening als een leerling van één-op-één begeleiding naar een trainingsklas kan overstappen. In een trainingsklas oefenen de leerlingen om weer naar school te gaan na een periode van uitval en individuele begeleiding.

Het is zo fijn als je de boodschap kunt geven dat de ambulante begeleiding niet meer nodig is en ze naar een ‘normale’ klas kunnen. Het doel is dan behaald, maar belangrijker is dat de leerling zich dan weer ‘normaal’ voelt.”

“De LKO heeft mij aangeboden de PABO-opleiding te gaan doen. Door privéomstandigheden heb ik dat niet gedaan, maar het aanbod vond ik zo tof. De LKO luistert echt naar de mensen, ze kijken naar wat bij je past en staan ervoor open wanneer je iets anders wilt. Die aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, de omscholingsmogelijkheden, de lezingen en de teamdagen (zoals met elkaar naar Madurodam!), ja de LKO investeert echt in het personeel. We zijn een grote organisatie met verschillende locaties, maar door de gezamenlijke activiteiten en de gedeelde visie, voel je je hier toch dicht bij elkaar.”

*) Leo Kanner ESB LUMC Curium is een lesplaats voor kinderen en jongeren met kinderpsychiatrische problematiek die in LUMC-Curium dagbehandeling of 24-uurs behandeling krijgen. Zij hebben ernstige problemen met de schoolgang en volgen tijdens de behandeling geen onderwijs op hun eigen school. De ESB is een tijdelijke onderwijsvoorziening; als de behandeling is afgelopen of stopt, eindigt ook het onderwijstraject.